Veikla

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas

2015-01-08

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS, ATITINKANČIOS LST EN ISO 9001:2008 KOKYBĖS STANDARTĄ, ĮDIEGIMAS IR DARBUOTOJŲ APMOKYMAS

 

Projektas įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

 

Puslapiai