Korupcijos prevencija

Inspekcijos korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2013 metams

2013-02-12

Informacija

2012-06-05

         Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) vykdo korupcijos prevenciją ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tyrimą.
 

Korupcijos prevencija

2012-06-05

     Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Kas yra "korupcija"?

2012-06-05

     Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) suprantama kaip piktnaudžiavimas tarnyba, siekiant asmeninės naudos, bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos.