Aptartos Džiaugsmo kvartalo Vilniuje detaliojo plano įgyvendinimo galimybės

2016-08-12
Praeitą savaitę pasirašytas protokolas dėl Džiaugsmo kvartalo Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano sprendinių tolesnio įgyvendinimo. Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir bendruomenės atstovai buvo susirinkę į bendrą posėdį tartis dėl nemažai diskusijų keliančių statybų pagal šios teritorijos detalųjį planą. Aiškintasi, kur vadinamajame Signatarų kvartale galima statyti blokuotus, kur tik pavienius, o kur gal ir daugiabučius namus.

Aiškėja statybų Verkių ir Pavilnių regioniniuose parkuose teisėtumo tyrimo rezultatai

2016-08-10
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) vykdytas statybų Vilniaus Verkių ir Pavilnių regioninių parkų teritorijoje teisėtumo išskirtinai didelės apimties tyrimas baigtas. Nors dar tikslinami kai kurie duomenys, jau dabar galima teigti, kad ne visi statiniai ir jų projektai tenkina teisės aktų reikalavimus.

Statybos inspektoriams dažniau tenka bausti fizinius asmenis

2016-08-09
Statybą kontroliuojantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai per šių metų I pusmetį surašė 206 administracinio teisės pažeidimo protokolus. Už statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus nubaustas 181 fizinis asmuo ir 25 juridinio asmens statusą turintys statybos dalyviai.

Teismų sprendimai dėl neteisėtų statinių nugriovimo bus vykdomi sparčiau

2016-08-02
2016 m. liepos 29 d. įsigaliojo teisingumo ministro įsakymas, kuriuo pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija. Šio antstolių darbą reglamentuojančio dokumento kai kurių nuostatų pakeitimą inicijavo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), bendradarbiaudama su Lietuvos antstolių rūmais ir Teisingumo ministerija. Pakeistos ir naujos instrukcijos nuostatos leis užtikrinti, kad neteisėtų statybų padarinių šalinimas pagal teismų sprendimus nebūtų vilkinamas.

Ypatingų statinių savavališkos statybos atvejų sumažėjo

2016-07-21
2016 metų I pusmečio statybos valstybinės priežiūros rezultatai rodo, kad vis rečiau be privalomų dokumentų vykdoma ypatingų statinių statyba. Jeigu per tą patį praeitų metų laikotarpį dėl tokių statinių buvo surašyta 22 proc. visų savavališkos statybos aktų, tai šiemet apie 12 proc. Kaip pernai, taip ir šiais metais daugiausia jų – dėl daugiabučių namų remonto darbų, kai pakeičiama pastato išvaizda.

Puslapiai