Atsakomybę už statybos defektus turi prisiimti ir statytojas

2016-12-02
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pasiekia individualių namų statytojų nusiskundimai dėl nekokybiškų statybos darbų. Ir kone visais atvejais dėl trūkumų kaltinami tik statybininkai. Tačiau formuojama teismų praktika, kai žalos atlyginimas dėl netinkamai atliktų darbų paskirstomas statybos dalyviams priklausomai nuo jiems įstatymo nustatytų pareigų, tarp jų – ir statytojui (užsakovui).

Statybos kokybės klausimai – tarptautiniu mastu

2016-11-30
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistų grupė 2016 m. lapkričio 24–25 dienomis dalyvavo Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje statybos kokybės ir statybos rinkos Latvijoje ir Europoje priežiūros klausimais. Tuo pat metu organizuotas ir Europos statybų priežiūros konsorciumo (CEBC) narių susitikimas, į kurį buvo pakviesti ir Lietuvos atstovai.

Nustatyta statybos darbų keliamo triukšmo kontrolės tvarka

2016-11-24
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. lapkričio 9 d. patvirtino Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Šio dokumento ir nuo lapkričio 1 d. įsigaliojusių Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisų nuostatų įgyvendinimas padės užtikrinti gyventojų sveikatai palankesnes sąlygas.

Nelegalūs statiniai iš Karaliaus Vilhelmo kanalo pakrantės turės būti pašalinti

2016-11-18
Baigus išsamų Šilutės rajono Kintų seniūnijoje, Karaliaus Vilhelmo kanalo pakrantėje įsikūrusios sodybos ir šalia jos esančių statinių teisėtumo patikrinimą, įtarimai dėl nelegalių statybų pasitvirtino. Nustatyta, kad devyni statiniai pastatyti valstybinėje žemėje už sklypo ribų.

VTPSI ėmėsi veiksmų dėl J. Borisovo požeminio statinio savavališkos statybos

2016-11-16
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) užsakytų geofizikinių tyrimų rezultatai patvirtino viename iš su Jurijumi Borisovu siejamos bendrovės valdomų sklypų Trakų rajone esant 309 m ilgio ir 3 m pločio požeminį statinį. Tai galimai ir yra ta šaudykla, apie kurios buvimą skelbta žiniasklaidoje. Sklypų savininkei bendrovei „Geovika“ teigiant, kad šį žemės sklypą ji įsigijo be statinių ir jokių statybos darbų jame nevykdė, savavališkos statybos aktas surašytas J. Borisovui.

Dar kartą apie prievolę registruoti statinius

2016-11-16
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) įvairiais būdais (per radiją, spaudą, VTPSI ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse, specialiais pranešimais savivaldybėms, prašant informuoti gyventojus) dar prieš įsigaliojant Statybos įstatymo nuostatoms dėl privalomos statinių teisinės registracijos ir šiais metais daug kartų teikė informaciją ir paaiškinimus dėl šios prievolės. Tačiau gyventojams vis dar kyla klausimų tiek dėl šio reikalavimo vykdymo tvarkos, tiek ir dėl jo įvykdymo kontrolės. Taigi dar kartą apie tai, kada ir kokius statinius privalu teisiškai įregistruoti ir kokios šios prievolės nevykdymo pasekmės.

Teismas patenkino VTPSI ieškinį ir užkirto kelią statyboms miško žemėje Palangoje

2016-11-16
Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija panaikino Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą rekonstruoti kelią ir inžinerinius tinklus Palangos Užkanavės gatvėje. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) prašymu teismas atsižvelgė į statybų miško žemėje apribojimus.

Šiemet pagal teismų sprendimus nugriauti 136 neteisėti statiniai

2016-11-11
Teismams patenkinus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ieškinius dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo, šiais metais priverstinai nugriauti 9 savavališkai pastatyti statiniai ir 2 statomi pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus (SLD). 125 teismų sprendimus įvykdė patys statytojai. Savo jėgomis nenugriovę neteisėtų statinių, privalės atlyginti 42 tūkst. eurų griovimo išlaidų.

Puslapiai