Dėl asmenų, rengiančių statybos projektus arba besikreipiančių dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, konsultavimo

2012-10-24

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojams, skaitantiems pranešimus apie teisės aktų taikymą, tikslinių grupių dalyviai dažnai pateikia informacijos (skundų), kad statybos projektus rengiantiems asmenims trūksta konsultacijų dėl teisės aktų taikymo statinio projekto rengimo metu ir pateikus prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

Pranešimas žiniasklaidai apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

2012-10-24

Inspekcija, siekdama užsibrėžto tikslo – užtikrinti veiksmingą ir skaidrią Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) veiklą, nuolat ir kryptingai siekia išsiaiškinti galimas korupcijos atsiradimo bei plitimo priežastis ir ieško efektyvių jų šalinimo būdų. Inspekcijos viršininko patvirtintame darbuotojų skatinimo tvarkos apraše numatytas darbuotojų, padėjusių išsiaiškinti institucijos veiklos srityje egzistuojančias korupcijos apraiškas, skatinimas.

Mažės nelegalių statybų, nelegalaus darbo ir nelegalaus elektros vartojimo

2011-09-27

      Nelegalus darbas, neteisėta statyba ar neteisėtas elektros energijos vartojimas daro neigiamą įtaką valstybės ekonominiams, socialiniams, finansiniams interesams. Siekdamos išvengti šio poveikio neigiamų pasekmių, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) ir akcinė bendrovė LESTO sudarė trišalį susitarimą.

Vyriausybėje pasirašyta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011-09-27

      Devynios pagrindinės verslo priežiūrą atliekančios institucijos, tarp jų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, įsipareigojo verslo naujokus pirmaisiais jų veiklos metais ne bausti, o konsultuoti. Tai buvo įtvirtinta 2011 m. rugsėjo 14 d. Vyriausybėje pasirašytoje Deklaracijoje dėl pirmųjų verslo metų.

Deklaracija *.pdf formatu.

Atestacija

2011-09-27

     Informuojame, kad 2011 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, kolegijų salėje, vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti ar neturinčių statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Puslapiai