Apie galimybę įteisinti savavališką statybą

2013-05-07
Jeigu laiku nepasirūpinote statomo ar jau pastatyto statinio statybą leidžiančiu dokumentu, kai jis privalomas, tikėtina, kad netrukus užgrius nemalonūs rūpesčiai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, organizuodama reidus savavališkoms statyboms išaiškinti ar gavusi informacijos apie be reikalingų dokumentų statomą (pastatytą) statinį, atliks patikrinimą, surašys savavališkos statybos aktą ir pateiks reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Kitaip tariant, pareikalaus statinį nugriauti ir skirs baudą už teisės aktų pažeidimus. Tačiau VTPSI pareigūnas, įteikdamas reikalavimą, informuos apie galimybę nesunaikinti savo, nors ir neteisėtos, veiklos kūrinio. Tiesa, šia galimybe pasinaudoti galima ne visada.

Nuosavas būstas - neapsigaukite

2013-04-26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad ryškėja nauja tendencija būsto rinkoje. Kai kurie nekilnojamojo turto vystytojai ar pavieniai statytojai pastaruoju metu mano sugalvoję būdą, kaip žemės sklype, kuriame pagal teritorijų planavimo dokumentus leidžiama vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba, pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą.

Skelbimas dėl atestacijos (2013-05-09)

2013-04-25

Informuojame, kad 2013 m. gegužės 9 d. 9:00 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Jei susiruošėte tverti tvorą

2013-04-24
Žemės sklypą ar jo dalį atitverianti tvora gali būti pastatyta iš įvairių medžiagų ir konstrukcijų, gavus, kai tai privaloma, statybą leidžiantį dokumentą. Tvoros turi būti pastatytos laikantis tam tikrų reikalavimų ir nepažeisti kaimynų interesų. Tokie pat reikalavimai taikomi visoms užtvaroms – tvoroms, aptvarams, diendaržiams, voljerams, – kai jos atitinka statinio požymius.

Pranešimas žiniasklaidai. Korupcijos atvejų nenustatyta, tačiau prevencija būtina

2013-03-15
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes atitinka šiuos kriterijus: kontrolės ar priežiūros vykdymas; veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu; daugiausia priimama sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Tai nustatyta 2012 metais atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą. Kadangi pagrindinės institucijos funkcijos pripažįstamos kaip galimos prielaidos korupcijai, Inspekcijoje planuojamos ir įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, mažinančios korupcijos pasireiškimo tikimybę ir užtikrinančios skaidrią veiklą.

Pažeidėjų teismas neužtaria

2013-03-13
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nuosekliai siekia tapti statybos dalyvių konsultante ir patarėja, o ne baudėja, tačiau nesitaiksto ir nesitaikstys su grubiais pažeidimais. Jau šiais metais pagal Inspekcijos surašytus protokolus administracinės teisės pažeidimo bylose teismai pripažino kaltomis ir solidžiomis baudomis nubaudė dvi įmones, vykdžiusias ypatingų statinių savavališkas statybas.

Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

2013-03-04
Šių metų pradžioje įsigaliojus Statybos įstatymo nuostatoms dėl įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna nemažai tiek statytojų, tiek ir statybą leidžiančius dokumentus išduodančių savivaldybių administracijų prašymų paaiškinti, ar ir šiemet galima pasinaudoti galimybe įteisinti savavališkai statomą ar pastatytą statinį, kokiu atveju mokama įmoka, kas ir kaip ją apskaičiuoja, kokia tvarka išduodamas statybą leidžiantis dokumentas savavališkos statybos atveju.

Skelbimas dėl atestacijos (2013-02-25)

2013-02-25

Informuojame, kad 2013 m. kovo 28 d. 14:30 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Puslapiai