Siekiant modernizavimo darbų kokybės, griežta kontrolė būtina

2013-10-01
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vykdydama atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų patikrinimus, ypatingą dėmesį kreipia į vykdomų darbų kokybę. Nuo statybos darbų ir naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybės priklauso, ar bus pasiektas modernizavimo tikslas – padidintas namų energinis efektyvumas – ar bus šilčiau, kainuos mažiau.

Savavališkų statybų baigtis – griovimas

2013-09-10
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos , atlikdama savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą, nustačiusi ir išnagrinėjusi savavališkos statybos faktą, pareikalauja iš statytojo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinį ar išardyti savavališkai pertvarkytas statinio dalis. Asmuo, sumokėjęs įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, turi teisę kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir tokiu būdu įteisinti statybą, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokio statinio statyba yra galima.

Puslapiai