Kvalifikuotos konsultacijos – mažiau pažeidimų

2014-01-27
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) nuosekliai siekia įtvirtinti vienodą ir kokybišką konsultavimą. Kad tai tikrai reikalinga ir naudinga, aiškėja išanalizavus Inspekcijos veiklos rezultatus. Inspekcijai tapus aktyvia statybos dalyvių konsultante ir patarėja, stebima ryški statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų mažėjimo tendencija: jeigu 2012 metais, nuo kurių vidurio Inspekcija įdiegė bendrojo konsultavimo telefonu paslaugą ir galimybę elektroniniu būdu teikti paklausimus, nustatytų pažeidimų skaičius, lyginant su 2010 metais, sumažėjo 36 proc., tai 2013 metais – jau 51 proc.

Kokybiška ir saugi renovacija: patikrinimų neišvengs nei vienas renovuojamas namas

2014-01-27
Šie metai – išskirtiniai numatytų renovuoti daugiabučių namų gausa. Siekdamos, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai ir saugiai, savo pajėgas suvienijo Aplinkos ministerija, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI). Bus patikrintas kiekvienas renovuojamas namas bei imtasi visų priemonių, kad būtų užtikrinta tinkama darbuotojų sauga ir sveikata.

Modernizavimas – statybos valstybinės priežiūros taikiklyje

2014-01-14
* Iki 2014 m. sausio 1 d. savivaldybių administracijos išdavė 341 leidimą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius gyvenamuosius namus. * Pasirinktinai patikrinus 233 leidimų teisėtumą, pažeidimų nenustatyta. * 2012 metais darbai buvo vykdomi 32, 2013 metais – 166 modernizuojamuose namuose. * 141 modernizuoto daugiabučio statyba pripažinta užbaigta, tinkamai įgyvendinus projektų sprendinius. * 2013 metais patikrinti visi modernizuojami daugiabučiai namai.

Pranešimas žiniasklaidai apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

2013-12-12
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) 2013 m. III ketvirtį atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, nepakito ankstesnė nuostata, kad Inspekcijos veikla priskiriama prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė pagal tris Korupcijos prevencijos įstatyme nurodytus kriterijus: pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu; daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos pritarimo.

Statybų priežiūra lapkričio mėnesį

2013-12-05
Iki 2013 m. gruodžio 1 d. išduoti 202 leidimai modernizuoti (atnaujinti) daugiabučius gyvenamuosius namus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) patikrino 147 leidimų teisėtumą. Užbaigus 63 namų modernizavimo darbus, pasirašyti statybos užbaigimo aktai. Statybos darbai šiuo metu vykdomi 155 modernizuojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, iš jų 145 Inspekcija jau patikrino vietoje.

Užderėjus katilinių projektų – dėmesys jų teisėtumui

2013-12-04
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) jau skelbė, kad lapkričio viduryje kreipėsi į teismą dėl leidimo statyti regioninę komunalinių atliekų deginimo gamyklą Vilniuje panaikinimo. Gamykla suprojektuota neparengus teritorijų planavimo dokumento, kuriuo būtų nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos. Inspekcijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino pagrįstu, priimdamas nutartį – sustabdyti statybos leidimo galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

Puslapiai