Įstatymų nuostatos dėl savavališkos statybos įteisinimo veikia

2014-03-17
Vadovaujantis nuo 2010 metų spalio 1 d. galiojančiomis Statybos įstatymo nuostatomis, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) nustačius savavališkos statybos faktą ir pareikalavus iš statytojo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinį ar išardyti savavališkai pertvarkytas statinio dalis, asmuo turi teisę įteisinti savavališką statybą, tai yra gauti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokio statinio statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Namo statyba - nuo ko pradėti

2014-03-03
Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo sumanymą pasistatyti namą, turi turėti įstatymų apibrėžtą teisę būti statytoju, tai yra jis žemės sklypą turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir gauti pagal jo pageidavimus ir privalomuosius projekto rengimo dokumentus suprojektuoto statinio statybą leidžiantį dokumentą (toliau - SLD), kai jis privalomas.
Norint sužinoti, kokiu atveju kuris SLD yra privalomas ar jo visai nereikia, reikėtų išsiaiškinti, kokiai statinių kategorijai priskirtinas planuojamas statyti pastat

Statybų patikrinimai pagal kontrolinius klausimynus pasiteisino

2014-02-24
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), aktyviai dalyvaudama institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo procese, nuo 2012 metų kovo mėnesio statybas ir ūkio subjektų veiklą tikrina, taikydama viešai paskelbtas aktų formas (kontrolinius klausimynus).

Skundų statistika ir analizė

2014-02-07
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) 2013 metais gavo 4517 skundų ir pranešimų, susijusių su statybos (4036 skundai) ir teritorijų planavimo (481 skundas) sritimis. Inspekcijos specialistams juos išnagrinėjus, tik maždaug kas dešimtas skundas pripažintas pagrįstu – nustatyti pažeidimai atitinkamai 389 ir 54 atvejais.

Patikrinimo rezultatai nenuvylė

2014-02-07
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) pareigūnai, kartu su Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovais pradėję bendrus modernizuojamų namų patikrinimus, šią savaitę patikrino du Rinktinės gatvėje, Vilniuje, esančius daugiabučius namus, kurių atnaujinimo darbai šiuo metu vykdomi.

Puslapiai