Savavališkų statybų baigtis – griovimas

2013-09-10
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos , atlikdama savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą, nustačiusi ir išnagrinėjusi savavališkos statybos faktą, pareikalauja iš statytojo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinį ar išardyti savavališkai pertvarkytas statinio dalis. Asmuo, sumokėjęs įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, turi teisę kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir tokiu būdu įteisinti statybą, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokio statinio statyba yra galima.

Griežtinama statybos techninė priežiūra

2013-08-22

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) pareigūnai, tikrindami statybas, visada atkreipia dėmesį į techninių prižiūrėtojų veiklą: ar paskirtas (pasamdytas) prižiūrėtojas atitinka konkretaus statinio statybos atveju jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar tinkamai vykdo savo pareigas, ar apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir pan.  Taip pat vykdomi atskirų techninių prižiūrėtojų, kaip ūkio subjektų, veiklos patikrinimai.

 

„Karštosios linijos“ populiarumas nemažėja, tačiau dauguma skundų nepagrįsti

2013-08-01

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) per šių metų pirmąjį pusmetį užregistravo 255 gyventojų pranešimus, iš kurių 75 % (192 pranešimus) – per antrąjį metų ketvirtį. 2012 metais „Karštąja linija“ gautas 481 pranešimas.

 

Skelbimas dėl atestacijos (2013-07-10)

2013-07-04
Informuojame, kad 2013 m. liepos 10 d. 13:00 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks specialistų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr. 116-5939) nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ar atlikti teritorijų planavimo ir / ar statybos valstybinę priežiūrą, ar neturinčių šių atestatų specialistų atestavimas. Kviečiame dalyvauti.

Puslapiai