Statybų priežiūra lapkričio mėnesį

2013-12-05
Iki 2013 m. gruodžio 1 d. išduoti 202 leidimai modernizuoti (atnaujinti) daugiabučius gyvenamuosius namus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) patikrino 147 leidimų teisėtumą. Užbaigus 63 namų modernizavimo darbus, pasirašyti statybos užbaigimo aktai. Statybos darbai šiuo metu vykdomi 155 modernizuojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, iš jų 145 Inspekcija jau patikrino vietoje.

Užderėjus katilinių projektų – dėmesys jų teisėtumui

2013-12-04
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) jau skelbė, kad lapkričio viduryje kreipėsi į teismą dėl leidimo statyti regioninę komunalinių atliekų deginimo gamyklą Vilniuje panaikinimo. Gamykla suprojektuota neparengus teritorijų planavimo dokumento, kuriuo būtų nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos. Inspekcijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino pagrįstu, priimdamas nutartį – sustabdyti statybos leidimo galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

Skelbimas dėl atestacijos (2013-11-04)

2013-11-04

Informuojame, kad 2013 m. lapkričio 14 d. 13:00 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks specialistų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Puslapiai