Patvirtinti detalieji planai

2016-11-23

Žemiau pateiktas Inspekcijos patvirtintų detaliųjų planų sąrašas su nuorodomis prie atitinkamų dokumentų: