Valstybinės rinkliavos grąžinimas už netinkamą paslaugos apmokėjimą

2017-10-18

     Statytojai, norėdami sumokėti valstybės rinkliavą už savivaldybių ir Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) teikiamas paslaugas, visą būtiną informaciją gali rasti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ išorinės svetainės www.planuojustatyti.lt skyriuje „Pagalba“ arba VTPSI interneto svetainėje www.vtpsi.lt („Veiklos sritys“ → „Statyba“ → „Rinkliavų dydžiai, mokėjimų už rinkliavas ir baudas rekvizitai“).

     Valstybės rinkliava grąžinama remiantis VTPSI teritorinio padalinio patvirtinimu už sumokėtą paslaugą bei mokėtojo pateiktu prašymu Valstybinei mokesčių inspekcijai  (VMI) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu buvo sumokėta daugiau negu Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis arba paslauga nebuvo suteikta.

     Mokėtojo prašymą kartu su VTPSI patvirtinimu už sumokėtą paslaugą reikėtų pateikti teritoriniam VMI padaliniui, kuris per 30 kalendorinių dienų mokėtojui turėtų grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).