VTPSI kreipėsi į LNK televiziją dėl melagingo KK2 laidos anonso ir reportažo

2017-09-18

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pirmadienį kreipėsi į LNK televiziją dėl jos eteryje transliuojamo pramoginės laidos KK2 anonso, kuriame pateikiama žiūrovus klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija apie 2017.09.14 dieną vykusį VTPSI darbuotojams skirtą renginį. Televizijos prašoma atkreipti dėmesį tiek į šios laidos anonsą, tiek ir į planuojamos rodyti laidos turinį, kurio dalis buvo rengiama pažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymą, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą bei kitus teisės aktus.

 

VTPSI taip pat kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir atitinkamas žurnalistų etiką svarstančias institucijas, kurių prašo įvertinti laidos anonsą bei žurnalistų darbo principus rengiant reportažą. Jei laidos anonso metu paskleista melaginga informacija nebus paneigta, o ir laidos metu bus skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija – VTPSI dėl to kreipsis į teismą.

 

Kreipimesi televizijai rašoma, kad KK2 laidos anonso metu skambantis teiginys, kad VTPSI darbuotojų po darbo vykęs renginys neva buvo finansuojamas valstybės lėšomis, yra melagingas, nes seminarų ir poilsio centre „ORO Dubingiai“ vykęs renginys buvo privatus ir finansuojamas tik jame dalyvavusių Inspekcijos darbuotojų privačiomis lėšomis.

 

2017-09-14 vakare, po darbo laiko, nuo 19 val., po šiame centre vykusių darbuotojams skirtų mokymų buvo suorganizuota ir privati darbuotojų šventė, kurios metu buvo įgyvendinama iš anksto numatyta teminė programa, taip pat vakarieniaujama už privačias lėšas. VTPSI laidos KK2 rengėjam pateikė visus tai įrodančius dokumentus – salės, įrangos nuomos sutartis, raštišką susitarimą su renginio vedėju ir pateikė kitus duomenis, įrodančius, jog visa vakaro programa buvo organizuojama privačiomis darbuotojų lėšomis bei iniciatyva.

 

Kreipimesi pabrėžiama, kad VTPSI, kaip biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto, skiriamą finansavimą naudoja išskirtinai teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jos darbuotojų renginiai, reikalaujantys lėšų, kurios negali būti paskirtos valstybės, organizuojami būtent pačių darbuotojų lėšomis.

 

Ne darbo metu, ne už valstybės lėšas organizuotas renginys nėra niekuo išsiskirianti žmonių, darbuotojų (įskaitant ir valstybės tarnautojus) gyvenimo aplinkybė, nepažeidžianti teisės aktų, t. y. ji nesudaro pagrindo ją viešinti. Priešingai, tokia veikla yra įprasta organizacijose, rekomenduojama ir personalo vadybos specialistų.

 

VTPSI prašo nutraukti melagingos ir privataus pobūdžio informacijos skleidimą, t. y. KK2 2017-09-18 laidos anonsą, taip pat dėl minėtų pažeidimų nerodyti šios laidos. Televizijos taip pat prašoma paviešinti informaciją, kuri paneigtų jau išviešintus melagingus duomenis.