VTPSI dėl galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo konflikto kreipėsi į VTEK

2017-07-19

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) prašydama ištirti viešojoje erdvėje pateiktas informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

 

2017 m. liepos 18 d. interneto svetainėje www.15min.lt paskelbtos publikacijos „Į kitą barikadų pusę perėjusi Statybos inspekcijos vadovė pavaldinių nepamiršta: dešimtys įtartinų skambučių“, kurioje skelbiama informacija, kad buvusi ilgametė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) vadovė Laura Nalivaikienė iki šiol telefonu bendrauja su Inspekcijos darbuotojais ir galimai pažeisdama teisės aktų reikalavimus teiraujasi jų informacijos apie advokatų kontorai „Sorainen“, kurioje šiuo metu dirba, aktualius objektus (statybas), kurių statybos valstybinę priežiūrą vykdo Inspekcija.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Minėto įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, neleidžiama turėti tarnybinių santykių su anksčiau valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu, kuriam taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo20 straipsnio 1 dalies apribojimai.

 

„Skaidri ir efektyvi teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra yra vienas iš pagrindinių naujos Inspekcijos vadovybės prioritetų“, - sako laikinai einanti VTPSI viršininko pareigas Eglė Kuklierienė.

 

Atsižvelgiant į publikacijoje paskelbtą informaciją, VTEK prašoma įvertinti išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnio 1 ir 3 dalimis, pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo konflikto.