Modernizuojamų namų priežiūra pirmąjį metų mėnesį

2017-02-09

     Statybos užbaigimo komisijai pripažinus, kad daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendiniai įgyvendinti tinkamai, sausį statytojams išduoti 53 statybos užbaigimo aktai, iš kurių net 24 surašė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas. 

    Džiugina gerėjanti modernizavimo darbų kokybė, atsakingesnis juos vykdančių rangovų požiūris. VTPSI, sausio mėnesį patikrinusi 22 objektus, nenustatė nė vieno reikšmingo pažeidimo. Šiuo metu pagal daugiabučių modernizavimo programą statybos darbai atliekami 288 statybvietėse. Statybos valstybinės priežiūros pareigūnai bent po kartą jau tikrino 226 daugiabučių atnaujinimo darbų atitiktį projektui ir statybos dalyvių veiklą.  

    VTPSI primena, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Statybos įstatymo redakcijai informaciją apie statybos pradžią ir rangovo pasamdymą, taip pat statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo (pagrindinių statybos sričių vadovų) pasamdymą ar paskyrimą statytojas (užsakovas) privaloma ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba pranešti VTPSI adresuotu raštu. Kokius duomenis būtina pateikti, nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

   Informaciją apie naujo rangovo ar pagrindinių statybos sričių naujų vadovų pasamdymą ar paskyrimą jau vykdomos statybos metu privaloma pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos. Pažeidimu laikomas ne tik informacijos nepateikimas, bet ir pavėluotas jos pateikimas.