„Karštąja linija“ pernai gauta per 900 skundų, pagrįstų – mažiau nei trečdalis

2017-01-26

          Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) „Karštąja linija“ praeitais metais gavo 912 skundų ir pranešimų – beveik šimtu daugiau nei 2015 metais (818). Dažniausiai apie galimai savavališką statybą pranešama anonimiškai, užpildant elektroninę pranešimo formą arba telefonu su autoatsakikliu. VTPSI nagrinėjamų pranešimų, kuriuose nurodyti pažeidimai pasitvirtina, dalis nekinta jau keletą metų – jie sudaro apie trečdalį.

          Iki praeitų metų pabaigos išnagrinėjus beveik 90 proc. tais metais gautų, su VTPSI kompetencija susijusių skundų ir pranešimų, surašyta 111 savavališkos statybos aktų. Nustačius kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, 25 statybos dalyviams pateikti privalomieji nurodymai per nustatytą terminą trūkumus ištaisyti.

          Apie 30 proc. skundų ir pranešimų nenagrinėta dėl senaties arba dėl tebevykstančių teisminių procesų. Kelios dešimtys pranešimų, nesusijusių su VTPSI priežiūros sritimis ir funkcijomis, persiųsta kitoms institucijoms nagrinėti pagal jų kompetenciją.

          „Karštoji linija“ skirta pateikti pranešimus ne tik apie savavališkas statybas, bet ir VTPSI darbuotojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija. 2016 metais gauti 8 pranešimai dėl pareigūnų, kurių veiksmai galimai turi korupcijos požymių. Tačiau atlikus išsamų tyrimą, įtarimai korupcija nepasitvirtino.

          Siekdama užkirsti kelią savavališkoms statyboms, korupcijos atsiradimui, VTPSI kviečia asmenis ir toliau aktyviai naudotis galimybe „Karštąja linija“ anonimiškai pranešti apie pažeidimus. Bet tai daryti reikėtų atsakingai. Teikiant pranešimą apie savavališkas statybas turi būti nurodytas konkretus skundžiamas veiksmas ir jį pagrindžiančios aplinkybės, statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą. Pranešant apie darbuotojo netinkamą pareigų vykdymą ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, turi būti nurodomas darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos, konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės.

          VTPSI neteisėtų  statybų netoleruoja. Neteisėtos statybos pažeidžia konstitucinį teisės viršenybės principą, daro žalą aplinkai bei darniai teritorijų plėtrai, gali kelti grėsmę žmonių saugumui, jų gyvybei ir sveikatai. Nelegalūs statiniai pažeidžia viešąjį interesą, neretai pakenkia konkretiems tretiesiems asmenims.

          VTPSI ragina pranešti apie įtariamus neteisėtos statybos atvejus VTPSI  „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu (8 5)  272 1072, užpildžius el. pranešimo formą, www.planuojustatyti.lt pateikus el. pranešimą apie galimai savavališkas statybas, faksu (8 5)  207 4753 ar raštu  A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius. Statybas planuojantiems asmenims primenama, kad būtina vadovautis teisės aktų reikalavimais ir statybas pradėti tik įsitikinus, kad jos toje teritorijoje galimos.