Daugiabučių modernizavimo priežiūra – VTPSI prioritetas

2017-01-20

          Praėjusiais metais pagal daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektus baigta statyba daugiau kaip septyniuose šimtuose statybviečių – išduota 719 statybos užbaigimo aktų. Tai šimtu daugiau nei 2015 metais ir triskart viršytas 2014 metų rezultatas. Tačiau dar labiau džiugina gerėjanti darbų kokybė. Pažeidimų nustatoma vis mažiau.

          Modernizavimo darbų kokybė išlieka svarbiausiu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistų rūpesčiu. Daug dėmesio skiriama konsultavimui, bendradarbiaujama su visais statybos dalyviais sprendžiant konkrečius tinkamo projekto sprendinių įgyvendinimo klausimus.  Pasiekta teigiamų rezultatų. Apie pažeidimų mažėjimą galima spręsti pagal statybos dalyviams surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičių – 2015 metais jų buvo 58, praeitais – 35.   

           Administracinės baudos – ne vienintelė priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad statybos darbai būtų vykdomi pagal projektus, reglamentų reikalavimus ir kokybiškai. Nustačius reikšmingų nukrypimų nuo statinio projekto ar statybos darbų technologijos pažeidimų, informacija apie tai pateikiama statybos pagrindinių statybos sričių vadovų atestaciją vykdančiam Statybos produkcijos sertifikavimo centrui (SPSC). Praėjusiais metais VTPSI į šią įstaigą kreipėsi dėl pažeidimus padariusių dviejų statybos vadovų, dviejų techninių prižiūrėtojų ir trijų rangovų veiklos įvertinimo. Nors SPSC šių statybos dalyvių atžvilgiu su kvalifikacijos atestatų galiojimu susijusių nuobaudų netaikė, tai įspėjimas visiems. Tiek rangovai ir jų paskirti statybos vadovai, tiek ir statytojui (užsakovą) atstovaujantys techniniai prižiūrėtojai, privalantys kontroliuoti darbų kokybę, turi tinkamai vykdyti jiems nustatytas pareigas. Priešingu atveju jie rizikuoja bent kuriam laikui prarasti teisę dalyvauti ne tik daugiabučių modernizavimo, bet ir kitų statinių statybos procese, kur būtinas atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

          VTPSI veiklos prioritetu ir šiemet išlieka modernizuojamų daugiabučių statybos priežiūra – šio sektoriaus kontrolė tik stiprės. Bus patikrinta visų atnaujinamų namų statyba, rangovų, statybos vadovų, techninių prižiūrėtojų veikla. Patikros atliekamos pagal praeitais metais atnaujintus specialius kontrolinius klausimynus, kuriuose nurodyti visi pagrindiniai su modernizavimo darbų kokybe susiję aspektai. Tai baigtinis esminius statybos ar veiklos aspektus apimančių klausimų sąrašas, į kuriuos inspektorius kartu su statybos dalyviais atsako patikrinimo metu. Šie klausimynai viešai paskelbti VTPSI interneto svetainėje, taigi statybos dalyviai turi galimybę susipažinti su teisės aktų reikalavimais, tikrinamais aspektais ir naudoti klausimynus savikontrolei dar iki inspektorių vizito. Patikros modernizuojamų namų statybvietėse atliekamos be išankstinio perspėjimo. Taip statybos dalyviai skatinami darbų kokybę užtikrinti nuolat, o ne tik sužinojus apie būsimą patikrinimą. Operatyviai reaguojant į gyventojų skundus atliekamos ir neplaninės patikros.

          Kilus įtarimų, kad darbai atliekami pažeidžiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendinius ar darbų technologijos reikalavimus, gyventojai pirmiausiai turėtų kreiptis į statybos techninį prižiūrėtoją. Jam nesiimant veiksmų trūkumams pašalinti – pranešti VTPSI teritoriniam padaliniui interneto svetainėje www.vtpsi.lt nurodytais kontaktais.