VTPSI prašymu teismas panaikino pastato Vilniaus senamiestyje statybos leidimą

2017-01-11

          Sostinės Užupio gyventojus piktinęs statomas pastatas Zarasų g. 15 po kurio laiko turėtų atrodyti kitaip. Jo statybą leidžiančio dokumento (SLD) galiojimas panaikintas. Teismas įpareigojo statytoją, pagal reikiamai pakeistą projektinę dokumentaciją gavus naują SLD, pertvarkyti statinį. Jis turės atitikti teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

          Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareiškė savarankiškus reikalavimus civilinėje byloje, kurioje ieškovais buvo Užupio ir Paplaujos bendruomenės, ir įrodė, kad gyvenamojo namo SLD išduotas neteisėtai.

          Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo išdavusi SLD (tris versijas) pagal projektą (įskaitant jo pakeitimus), kurio sprendiniai neatitinka žemės sklypo detaliajame plane nurodytų apribojimų – reglamentuoto aukštų skaičiaus (2 aukštų + mansarda) ir pastato aukščio – 12 m. Projekte faktinius aukštus dangstančios sąvokos „mansardos I lygis“ ir „mansardos II lygis“ neatitinka teisės aktų sąvokų „pastogė“, „mansarda“. Nustatyta ir daugiau esminių pažeidimų. Įvertinusi jų visumą, VTPSI kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-10-08 išduoto SLD ir jo versijų galiojimą ir įpareigoti statytoją UAB „HQ Development“, per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują SLD, atitinkamai pertvarkyti pastatytą statinį.

          Teismas 2017 m. sausio 9 d. sprendimu tenkino visus VTPSI savarankiškus reikalavimus. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

 

VTPSI neteisėtų  statybų netoleruoja. Neteisėtos statybos pažeidžia konstitucinį teisės viršenybės principą, daro žalą aplinkai bei darniai teritorijų plėtrai, gali kelti grėsmę žmonių saugumui, jų gyvybei ir sveikatai. Nelegalūs statiniai  pažeidžia viešąjį interesą, neretai pakenkia konkretiems tretiesiems asmenims.

VTPSI ragina pranešti apie įtariamus neteisėtos statybos atvejus VTPSI  „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072 ar užpildžius el. pranešimo formą, www.planuojustatyti.lt  pateikus el. pranešimą apie galimai savavališkas statybas, taip pat raštu  A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius. Statybas planuojantiems asmenims VTPSI primena, kad būtina vadovautis teisės aktų reikalavimais ir statybas pradėti tik įsitikinus, kad jos toje teritorijoje galimos.