Archyviniai dokumentai

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013

 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“

 

 Neteko galiosnuo 2016-03-15
  galiojonuo 2013-09-01 iki 2016-03-14

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 

 

„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“

 

 Neteko galiosnuo 2013-09-01

 

galiojo

nuo 2003-05-29 iki 2013-08-31

 

galiojo

nuo 2002-07-01 iki 2003-05-28