Archyviniai dokumentai

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005

„Esamų statinių tyrimai“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2006-01-05 iki 2016-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2002

„Esamų statinių tyrimai“

 

 galiojonuo 2002-07-01 iki 2006-01-04

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2016

„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2016-05-11 iki 2016-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002

„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

 

 

galiojo

nuo 2012-01-05 iki 2016-05-10

 

galiojo

nuo 2010-01-13 iki 2012-01-04

 

galiojo

nuo 2008-06-08 iki 2010-01-12

 

galiojo

nuo 2005-01-01 iki 2008-06-07

 

galiojo

nuo 2004-04-09 iki 2004-12-31

 

galiojo

nuo 2002-07-01 iki 2004-04-08

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004

„Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01

 

galiojo

nuo 2010-12-31 iki 2016-12-31

 

galiojo

nuo 2010-01-13 iki 2010-12-30

 

galiojo

nuo 2004-01-21 iki 2010-01-12