Butai negyvenamosios paskirties pastate – ne visuomet legalu

2016-12-30

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) yra gavusi ne vieną pranešimą apie statomą ar pastatytą statinį, kurio naudojimo paskirtis kelia įtarimų. Viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija pareigūnus paskatino domėtis, ar neklaidinama visuomenė, kai, pavyzdžiui, komercinės paskirties pastate sostinėje siūloma įsigyti gyvenamąsias patalpas – ar tokių statinių statyba nepažeidžia viešojo intereso.

Š. m. lapkritį gavę Generalinės prokuratūros prašymą patikrinti atitinkamų Vilniaus mieste esančių statinių atitiktį statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, VTPSI pareigūnai nustatė įvairių pažeidimų. Neatsižvelgta į visas taikytinas teisės aktų nuostatas, pažeisti tam tikros paskirties pastatų projektavimo principai, tačiau VTPSI nuomone, šių pažeidimų esmė nesudaro pagrindo kreiptis į teismus dėl statinių nugriovimo, bet trūkumus ištaisyti būtina. Pasiūlyta ir atitinkamai įvertinti pažeidimus padariusių asmenų veiklą.

 

Peržiūrėjus IS „Infostatyba“ esančius duomenis, archyve saugomus teritorijų planavimo dokumentus ir įvertinus projektų vadovų ir statytojų paaiškinimus, išvados nevienareikšmės. Dauguma nurodytų pastatų suprojektuoti kaip mišraus naudojimo tipo viešbučių paskirties pastatai. Pagal projektus tai svečių ar poilsio namai, viešbučiai, kuriuose numatytos ir negyvenamosios (daugiau kaip 50 proc. bendrojo ploto), ir gyvenamosios paskirties patalpos. Prie šių namų suprojektuotos vaikų žaidimo aikštelės (išskyrus Sausio 13-osios g. 2 objektą), automobilių stovėjimo vietos, tačiau kai kurių objektų projektuose jų skaičius nėra pakankamas. Surašyti privalomieji nurodymai pataisyti projektus pagal reglamentų reikalavimus. Nustatyta, kad vieno iš Vilniaus miesto mero rašte nurodytų objektų statybą leidžiantis dokumentas (SLD) išduotas neteisėtai, dar vieno SLD teisėtumas tikrinamas. Dėl statybos objekto Sausio 13-osios g. 2 byla pagal VTPSI ieškinį jau nagrinėjama teisme.

 

Projektų trūkumai verčia atsigręžti į problemos ištakas – projektuotojus, kurie paklusdami užsakovų norams, daugiau nei leistina gyvenamųjų patalpų „užprogramuoja“ statinio projekte. Statybos metu svečių namų numeriai nesunkiai transformuojami į atskiras patalpų grupes, kurios parduodamos kaip butai ar būstai. Pažeidžiami Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai, nes realiai suprojektuojami užslėpti daugiabučiai tose miesto vietose, kur tokios paskirties arba tokio intensyvumo gyvenamosios paskirties pastatų statyba negalima. Šiais veiksmais daroma žala statybos rinkai, kadangi nesąžiningi statytojai įgyja pranašumą prieš sąžiningus. Taip pat ne visada sukuriama tokiems pastatams naudoti reikalinga infrastruktūra, dėl to kyla problemų ateityje ir jų sprendimo kaštus perkeliant savivaldybėms ir visiems mokesčių mokėtojams. Todėl VTPSI kreipėsi į atestavimo komisijas dėl projektus parengusių statinio projektų vadovų veiksmų įvertinimo.

 

Nebus nuošalyje palikta ir savivaldybės administracija, neteisėtai išdavusi objekto J. Bobrovskio g. 11 SLD (neteisėtai pakeista pastato paskirtis), – jai teks atsakovo statusas teismuose. Taip pat paprašyta Generalinės prokuratūros įvertinti, ar minėtą projektą rengusių ir įgyvendinančių asmenų veiksmai neturi baudžiamojo nusižengimo požymių. Gavus informacijos, kad ir kituose pastatuose yra neteisėtai keičiama patalpų paskirtis, apie tai nedelsiant bus informuojamos teisėsaugos institucijos. Pasiūlyta ir pačios Vilniaus miesto savivaldybės vadovybei įvertinti SLD išdavusių valstybės tarnautojų veiksmus.

 

Statybos įstatymas nustato, kad užbaigtame statyti pastate patalpų paskirties keitimui turi raštu pritarti savivaldybės administracija. Šiai institucijai pavesta vykdyti ir statinių naudojimo priežiūrą, taikyti administracinę atsakomybę už pažeidimus, tarp jų – ir už pastato (patalpų) naudojimą ne pagal paskirtį. Tačiau kitais teisės aktais nedraudžiama deklaruoti gyvenamąją vietą ir negyvenamuosiuose pastatuose, dargi atleidžiant nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Toks teisinis reglamentavimas iš esmės prieštarauja teritorijų planavimo principams ir darnios plėtros siekiams. VTPSI artimiausiu metu teiks pasiūlymus, kaip tobulinti dabartinį teisinį reglamentavimą.