Planavimo dokumentų archyvas

2017-03-01

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-ųjų metų veiklos planas

Veiklos planas

 


 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014-ųjų metų veiklos planas

Veiklos planas

 


 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2013-ųjų metų veiklos planas

Veiklos planas

 


 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-ųjų metų veiklos planas
Veiklos planas

 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 metų veiklos planas
Veiklos planas

 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010 metų veiklos planas
Veiklos planas 
1 lentelė. Veiksmų planas
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė

 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 20092011 metų strateginis veiklos planas
1 lentelė. 20082009-ųjų metų programos, programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
2 lentelė. 20082011-ųjų metų programos asignavimų suvestinė
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė
1a forma. 20092011 metų strateginis veiklos planas
1b forma. Teritorijų planavimo, statybos valstybinė priežiūra, statinių naudojimo priežiūros koordinavimas
Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėje programoje
 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 20082010 metų strateginis veiklos planas
1a forma. 20082010 metų strateginis veiklos planas
1 lentelė. 20072008-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
2 lentelė. 2007–2010-ųjų metų programų asignavimų suvestinė
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė
1b forma. Programos aprašymas
 

Sistematika: