Rinkliavos

2017-10-11

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) patvirtinti konkretūs valstybinės rinkliavos dydžiai.

 

      - Valstybės rinkliavų dydžius už Savivaldybių teikiamas paslaugas galite rasti čia. Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Valstybės rinkliavos už savivaldybių teikiamas paslaugas (statybą leidžiančių dokumentų išdavimą) įmokos kodas yra 530xx, kur xx yra savivaldybės kodas. Savivaldybių kodus galima rasti  http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai#savivaldybes.

  

   - 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 815, kuriuo pakeistas Konkrečių valstybinės rinkliavos dydžių sąrašas, papildant jį naujomis rinkliavomis už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teikiamas paslaugas (daugiau žiūrėti čia). Įmokos kodas 5809.

   Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

 

   Pirmiau pateikta informacija ir rinkliavų dydžiai paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ išorinėje interneto svetainėje šiuo adresu: https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/mokejimai.htm.

 

  Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą turi būti mokama į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų (http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita). Įmokos kodas 5446, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad įmoka mokama už savavališkos statybos įteisinimą, skirta Aplinkos apsaugos rėmimo programai.

 

   Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai, mokamos į Inspekcijos sąskaitą LT47 7300 0101 2622 8899 banke AB „Swedbank“, įmokos kodas 5447 (juridiniams asmenims).

 

   Baudos, paskirtos už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas 1001 (fiziniams asmenims).

 

   Informaciją apie įmokų kodus ir mokėjimo vykdymo pavedimo formavimą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje šiais adresais: http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai ir http://www.vmi.lt/cms/mokejimo-vykdymo-dokumento-formavimas.

 

   Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. VA-113/1B-707 redakcija)