Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, stebėsenos pažyma

 

Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 (2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-189 redakcija), teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827, stebėsenos pažyma

 

Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828, stebėsenos pažyma

 

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo stebėsenos pažyma

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, stebėsenos pažyma

 

Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 (2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-189 redakcija), teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 (2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-189 redakcija), teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. liepos 2 d.,  teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Pažymos apie statinio nugriovimą formos, patvirtintos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1V-78, teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V-95 (2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1V-158 redakcija), teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Planavimo sąlygų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi, išduotų  prisijungimo sąlygų ar specialiųjų reikalavimų teisėtumo ir atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ar specialiuosius reikalavimus teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-43 (2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-7 redakcija), teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Statybos padarinių šalinimo pagal teismo sprendimą organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2013 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1V-91, teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma

 

Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-112, teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma