Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams

2017-05-30

Albinas Keturka

Kontaktai:

Tel. (8 5) 210 1477
Mob. 8 640 58 100

El. p. a.keturka@vtpsi.lt

 

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti nurodytu el. paštu.