Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“