Teisės aktų archyvas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos parengė teisės aktų, reglamentavusių teritorijų planavimo, statybos ir valstybinės statybos kontrolės tvarką Lietuvoje 1947 - 1992 metais, sąrašą. Sąrašo dalyse teisės aktai išdėstyti chronologine tvarka pagal pagrindines veiklos sritis:

 

  • teritorijų planavimą;
  • individualinę statybą;
  • gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties statinių statybą;
  • pramonės ir gamybinės paskirties statinių statybą;
  • žemės ūkio pastatų statybą;
  • garažų statybą ir aikštelių asmeniniams automobiliams laikyti įrengimą;
  • statybą sodininkų bendrijų soduose;
  • gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų kapitalinį remontą.

 

Kiekvienoje teisės aktų sąrašo dalyje grafiškai pavaizduotas orentacinis teisės aktų galiojimo laikas. Tai suteikia galimybę nustatyti, kurie teisės aktai galiojo nagrinėjamo objekto statybos metais.

 

Sąraše išvardyti teisės aktai gali būti išlikę savivaldybių archyvuose, kitus galima rasti Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos technikos bibliotekoje, Aplinkos ministerijos žinybiniame archyve ar Lietuvos centriniame valstybės archyve. Dalies sąraše išvardytų teisės aktų nurodyti jų paskelbimo šaltiniai. Vėliau sąrašas bus papildytas nuorodomis į konkrečius teisės aktų tekstus.

 

Teisės aktai, reglamentavę teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą bei kitas statybines veiklos sritis po 1992 metų, yra paskelbti „Valstybės žiniose“, taip pat pagrindiniai teisės aktai yra paskelbti šioje interneto svetainėje.

 

Sovietmečiu teritorijų planavimą ir statinių statybą reglamentavo ne tik respublikiniai teisės aktai, bet ir Tarybų Sąjubgos įstatymai, TSRS Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS Valstybinio statybos komiteto ir kitų žinybų patvirtinti normatyviniai statybos dokumentai. Kadangi šių teisės aktų nuostatos, privalomos ir Lietuvoje, buvo išdėstomos atitinkamuose respublikiniuose teisės aktuose, minėti sąjunginiai teisės aktai, išskyrus pavienius normatyvinius statybos techninius dokumentus, į teisės aktų, reglamentavusių teritorijų planavimo, statybos ir valstybinės statybos kontrolės tvarką Lietuvoje 1947 - 1992 metais, sąrašą, neįtraukti.

 

Teisės aktų, reglamentavusių teritorijų planavimo, statybos ir valstybinės statybos kontrolės tvarką Lietuvoje 1947 - 1992 metais, sąrašas

 

Sąrašas pateiktas .pdf formatu