Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra