Leidimai statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį