KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

2013-01-03

ŠIAME PUSLAPYJE PATEIKIAMI DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS KLAUSIMAIS IR ATSAKYMAI Į JUOS.

PATEIKTIEMS ATSAKYMAMS Į KLAUSIMUS SUTEIKIAMAS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS STATUSAS

Jei Jūs neradote atsakymų į jums rūpimus klausimus, prašome skambinti telefono numeriu (8 5) 207 3333 (skambinantiems iš užsienio +370 5 207 3333) I–IV 8.00–17.00 val. , V - 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

 I. Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymas

1. Bendrasis teritorijų planavimas:
1.1. Planavimo sąlygų išdavimas
1.2. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas
1.3. Viešinimo procedūrų atlikimas
1.4. Derinimo procedūrų atlikimas
1.5. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas
1.6. TPD tikrinimas
1.7. TPD tvirtinimas ir įregistravimas

2. Specialusis teritorijų planavimas:
2.1. Planavimo sąlygų išdavimas
2.2. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas
2.3. Viešinimo procedūrų atlikimas
2.4. Derinimo procedūrų atlikimas
2.5. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas
2.6. TPD tikrinimas
2.7. TPD tvirtinimas ir įregistravimas

3. Detalusis teritorijų planavimas:
3.1. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai ir organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas
3.2. Planavimo sąlygų (planavimo sąlygų sąvadų) išdavimas
3.3. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas
3.4. Viešinimo procedūrų atlikimas
3.5. Derinimo procedūrų atlikimas
3.6. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas
3.7. TPD tikrinimas
3.8. TPD tvirtinimas ir įregistravimas

II. Statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymas

4. Statiniai ir jų klasifikavimas.
5. Statinio plotų ir tūrių skaičiavimas.
6. Statinių statybos rūšys.
7. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra.
8. Esminiai statinio projekto sprendiniai.
9. Prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai.

10. Statybą leidžiantys dokumentai (SLD):
10.1. leidimai statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį;
10.2. rašytiniai pritarimai statinio projektui;
10.3. bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai;
10.4. SLD perregistravimas.
11. Statinio atstumai iki sklypo ribų ir kitų statinių.
12. Nesudėtingų statinių statyba.
13. Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje.
14. Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name.
15. 1-2 butų gyvenamųjų namų statyba, remonto ir rekonstravimo darbai.
16. Ūkininko sodybos pastatų statyba.
17. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje.
18. Statyba saugomoje teritorijoje.

19. Statybos darbai:
19.1. deklaravimas apie statybos pradžią, pranešimai;
19.2. statytojo (užsakovo), rangovo, techninio prižiūrėtojo veikla;
19.3. statybos sustabdymas;
19.4. pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto.
20. Statybos užbaigimas.
21. Pastato energinis naudingumas.
22. Statinio garantinis terminas.
23. Savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas.
24. Statyba pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ir jos padarinių šalinimas.
25. Statinio nugriovimas.

26. Statinių naudojimas ir priežiūra:
26.1. pastato (patalpos) paskirties keitimas;
26.2. naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimas;
26.3. statinio ekspertizė;
26.4. statinio avarija.
27. Statinių kadastriniai matavimai ir registravimas Nekilnojamojo turto registre.

III. Kiti klausimai

28. Įvairūs klausimai, susiję su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklų priežiūra.

 

IV. Klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“.